COUCH
LIFT

360

על המוצר

רגליות הגבהה לספה המאפשרות לשבת ולקום ביתר קלות.

מיועד לבנייה אצל נגר

מיועד ל:

אייקון כיסא גלגלים ניידות
360
הוראות
הרכבה:
818X487_0022_COUCH_LIFT
1
הרימו את הספה והשחילו את תוספות הגובה על כל אחת מהרגליים. מומלץ לבצע את הפעולה על ידי יותר מאדם אחד.
818X487_0023_COUCH_LIFT_2
2