FINGER
BRUSH

360

על המוצר

התקן המאפשר אחיזת אמצעי ציור וצביעה למתקשים בשליטה באצבעות כף היד.

חומר להדפסה:

PLA

מיועד ל:

אייקון יד רושמת עבור תפקודי ידיים תפקודי ידיים
360
הוראות
הרכבה:
818X487_FINGER_BRUSH_1
1
החדירו את המכחול או כלי הכתיבה לתפס.
818X487_FINGER_BRUSH_2
2
הכניסו את אצבעותיכם במקומות הנותרים.