POPUP
HANDLE

360

על המוצר

ידית המאפשרת פתיחה קלה לאנשים עם מוגבלות בפרק כף היד.

חומר להדפסה:

PLA

מיועד ל:

אייקון יד רושמת עבור תפקודי ידיים תפקודי ידיים

מתאים לכל מוצר עם ידית בורג יחיד

360
הוראות
הרכבה:
818X487_0015_POPUP_HANDLE
1
התקינו את הידית באמצעות הברגה רגילה של ידית ארון בהתאם לחורים הקיימים ברהיט.
818X487_0016_POPUP_HANDLE_2
2