STUFF
READER

360

על המוצר

מתקן שניתן לחבר אליו מדבקה עבור עט סורק המקריא בקול את תכולת התא לטובת אנשים עם מגבלת ראייה.

חומר להדפסה:

PLA

מיועד ל:

אייקון עין ראיה
360
הוראות
הרכבה:
818X487_CANE_Stuff_reader_1
1
הדביקו את שתי המדבקות על הפריט.
818X487_CANE_Stuff_reader_2
2
הרכיבו את הפריט על מדף הכוורת באמצעות דחיפה פשוטה.
818X487_0007_STUFF_READER_2
3
סרקו את הפריט להשמעה של תכולת התא.